Renovace střešní krytiny

 

 Renovace střešní krytiny (stav po)
 Renovace střešní krytiny (stav před)